Steunverklaring

Mijn kandidatuur moet worden ondersteund door  minimaal 100 handtekeningen van partijgenoten. Ook jouw steunverklaring is voor mij belangrijk. Wil jij mijn kandidatuur ondersteunen? Lees hier hoe:

Naast het verzamelen van handtekeningen van leden via het handtekeningenformulier, bestaat de mogelijkheid om digitaal handtekeningen te verzamelen. De voorwaarden zijn als volgt:

  • De ondersteuning wordt uitgesproken via een e-mailbericht. Geen duimpjes, likes en/of andere vormen van ondersteuning/aanmoediging via social media.
  • In de mail staat welke kandidaat wordt ondersteund en voor welke functie.
  • Bij voorkeur met deze tekst: ‘Met dit bericht ondersteun ik [invoegen naam kandidaat] voor [zijn/haar] kandidatuur voor het partijvoorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Ik ben lid van de PvdA en beschik over ledenrechten’.
  • Uit de mail valt duidelijk op te maken wie ondersteunt. De mail is voorzien van een lidmaatschapsnummer/relatienummer en/of postcode + huisnummer. In geval van postcode en huisnummer gaat het om het adres dat bekend is in de ledenadministratie van de PvdA.
  • De mail wordt verzonden vanaf een verifieerbaar mailadres. (lees: het mailadres dat in de ledenadministratie staat geregistreerd in de ledenadministratie van de PvdA).
  • Verzoek ten aanzien van de aanlevering van digitale ondersteuningsverklaringen; Graag uiterlijk op 20 augustus 2021 mailen naar: steunverklaring@samensterkervooruit.nl