Steun mij

Wij steunen Reshma

Attiya Gamri

Ik steun graag Reshma omdat zij gelooft in internationale solidariteit. Zij gelooft in vrijheid en democratie. Niet iedereen in Nederland is vrijheid gewend zoals wij die nu hebben.

Daarom is onze vrijheid ook kwetsbaar en heeft alle aandacht nodig van onze leiders. Reshma kan dat en gelooft  dat wij die verantwoordelijkheid hebben om dit

goed over te  dragen aan de nieuwe generaties en nieuwe Nederlanders.  

Verder is Reshma heel betrokken bij kwetsbare groepen in de samenleving en staat voor de gezonde wijken, die niet alleen zwart of wit zijn maar vooral gemend.

Reshma is sterk, slim en eerlijk ! Ik steun graag Reshma.
Astrid Oosenbrug

Ik heb Reshma jaren geleden leren kennen tijdens een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en was gelijk geraakt door haar bevlogenheid over de lokale onderwerpen die haar opvielen, waar juist de PvdA in haar ogen het verschil kon maken. Die bevlogenheid is zij nooit kwijtgeraakt, Reshma staat nog steeds met beide benen vol in de maatschappij, waar ze niet aan de kant blijft staan, het gesprek open en eerlijk aangaat met voor én tegenstanders, opkomt voor wie dat nodig heeft en zich niet de mond laat snoeren.

Reshma staat voor mij voor een Sociaal Democratie waar er plek is voor iedereen, waar de stem van eenieder gehoord mag worden, waar het echt niet uitmaakt waar je wiegje heeft gestaan, waar we voor elkaar willen zorgen en dat begint bij een stevige ledendemocratie, waar je niet bang bent voor de stem van je leden, maar juist bereid bent daarnaar te luisteren en te handelen, want samen sta je nu eenmaal sterker! 

Samenwerken is in mijn ogen een andere boodschap dan fuseren, laten we elkaar versterken waar mogelijk, zonder onze eigen identiteit te verliezen, voor mij is Reshma de enige kandidaat die zich hier klip en klaar over uitspreekt en zich niet in dit politieke steekspel mee laat trekken. Een sterke lokaal bestuurder die midden in de samenleving staat, klinkt als de beste voorzitter die je je kunt wensen, daarom mijn steun en stem voor Reshma Roopram! #samensterkervooruit

Foto: Vincent Boon voor COC Nederland

Tanja Jadnanansing

Ik ben fan van Michelle Obama, van Kamala Harris, van Keisha Lance Bottoms allemaal Democraten allemaal vrouwen van kleur !
En dan reflecteer ik en denk:
 “wat als de PvdA een vrouw van kleur als voorzitter kiest?” 

En dan vind ik deze foto en hoor ik dat Reshma Roopram kandidaat is om precies dat te bewerkstelligen! Dan kan ik niet anders dan naast haar staan! Zoals zij toen ik kandidaat was voor het Kamerlidmaatschap naast mij stond! In connectie en vanuit compassie voor oprechte gelijke kansen voor iedereen!

Pelle Ram

Ik steun Reshma omdat ik geloof in haar visie op de toekomst van de partij. De PvdA zou uit moeten gaan van haar eigen kracht en idealen. We zijn op ons mooist een brede volkspartij met een verhaal dat aan hoort te sluiten bij een grote groep mensen in Nederland van buschauffeurs tot artsen en van loodgieters tot docenten – een partij die tussen de mensen staat in plaats van erboven. Reshma laat zien dat ze vastberaden is om de PvdA weer terug te brengen bij de kern van de sociaaldemocratie.

Keren Hirsch

Als leden zijn wij trots op onze PvdA. Waar wij voor staan, wat we hebben bereikt en wat onze waarden en normen zijn. Wij zijn sociaal-democraten!

Maar we staan nu ook voor een pittige uitdaging. Een uitdaging om van de PvdA weer een brede volkspartij te maken. Het is geen gemakkelijke opgave en vraagt om sterk en vastberaden leiderschap. Precies dat zie ik in Reshma Roopram.

Reshma is duidelijk, krachtig en zet de leden voorop. Ze is precies wat wij als partij nodig hebben. Het is tijd voor een nieuwe  generatie zodat wij met elkaar als PvdA Samen Sterker Vooruit gaan. Het is tijd voor Reshma.

Guido Rink

Als wethouder maakt Reshma deel uit van de overheid die het dichtst bij de inwoners staat en kent ze de verhalen van straat. Met een  sterke en open ledendemocratie verbindt ze ook de leden vanuit alle regio’s met de volksvertegenwoordigers en zal ze zorgen voor permanente uitwisseling van ideeën en ervaringen, zodat er aandacht is en blijft voor alle regio’s in het land.

Sarah Reitema

"Als wij het binnen onze partij ergens over eens kunnen zijn, dan kan het in onze samenleving ook.” Reshma staat voor onze brede volkspartij en kan weer uitstralen dat onze partij van en voor iedereen is. Niemand staat boven de partij en samen komen we tot besluiten. Ik ben ervan overtuigd dat zij de beste kandidaat is voor onze partij intern en voor het imago van onze partij naar buiten toe. Ik wil ook iedereen op het hart drukken dat je niet dezelfde mening hoeft te hebben als Reshma over de linkse samenwerking. Het voorzitterschap gaat over veel meer dan dat. Staar je hier niet blind op. Ik ben vóór fusie én vóór Reshma. Zij is veruit de beste kandidaat die kan zorgen voor een eerlijker, mooier en sterkere partij.

Felix Rottenberg & Ronald Plasterk

Over veel zijn ondergetekenden het samen niet eens, maar wel over de urgentie van de sociaal-democratie. Nu meer dan ooit en daarom ondersteunen wij de kandidatuur van Reshma Roopram

Christa Oosterbaan

Reshma is een sterke, bevlogen en empathische vrouw. Ze is recht door zee, maar met respect voor een ieder. Door haar persoonlijkheid en ervaring is zij de juiste persoon om de Partij van de Arbeid een nieuwe, frisse toekomst in te loodsen. Samen met de leden, sterker vooruit!

Orlando Karam

Reshma weet dat de Sociaal Democratie nu harder nodig is dan ooit. Zij geeft dat weer terug aan de mensen die het het hard nodig hebben. Zij vertegenwoordigt het geluid van de lokale afdelingen en de mensen uit onze wijken.Een kandidaat voorzitter  met een Sociaal Democratisch hart.

Bouchra Dibi

Reshma is in staat om mensen met verschillende achtergronden te binden aan de Pvda. Ze is open, benaderbaar en staat dicht bij onze leden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Reshma onze sociaaldemocratische waarden als voorzitter het beste kan vormgeven. Dit is wat de PvdA nu nodig heeft.

Kees Pieren

Reshma Roopram was mij opvolgster als fractievoorzitter in Barendrecht en is daarna wethouder geworden. Zij is een inspirerende vrouw die de sociaal democratie op een voortreffelijke manier weet over te brengen, een partijgenoot om trots op te zijn. Ik roep alle partijgenoten op om te stemmen op Reshma.

Manon Fokke

Mijn stem gaat naar Reshma omdat er behoefte is aan een voorzitter die weet wat er speelt in de samenleving. Reshma staat als wethouder dag in, dag uit  middenin die samenleving. Ze ziet en hoort wat goed gaat, maar ze hoort ook maar al te vaak dat het niet goed gaat, dat mensen geen kansen krijgen. Dat moet en kan anders door een politiek die er is voor de mensen.

Een politiek waar we meer samen doen en waar we niet aanvaarden dat zoveel kinderen in armoede opgroeien. Een PvdA die weer werkt maakt van het feit dat het niet uit moet maken waar je wieg staat, maar gaat voor gelijke kansen voor iedereen. Een sterke en sociale PvdA die samen vooruit durft te gaan. Een partij die kiest voor samenwerking met andere partijen op inhoud omdat de samenwerking de mensen waarvoor we het doen verder brengt. 

Een PvdA die goed nadenkt of nog een keer met Rutte regeren wel zo’n goede stap is. Voor mij kan dat alleen aan de orde zijn als ons sociaal democratische geluid niet onder sneeuwt. Als we ingrijpen op de woningmarkt, kritisch durven te kijken naar ons systeem van sociale zekerheid dat vooral op wantrouwen richting de burger is gebaseerd. Ook zal er een andere wind door overheidsdiensten moeten waaien. Alle incidenten vanaf zo’n beetje Opstelten en de bonnetjesaffaire tot en met de toeslagenaffaire laten zien dat het overheidsapparaat niet is ingericht om het eerlijke verhaal te vertellen, maar om bewindspersonen uit de wind te houden. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Een nieuw akkoord met Rutte vraagt dus om een stevige paragraaf over de overheid en democratie. Niet langer een kleinere overheid, maar een betere overheid. Een overheid die er is voor de burger.

Samen vooruit betekent daarnaast ook stevig investeren in de basis van de PvdA. Kortom, geen fusie maar stevig nadenken over de koers van onze partij. De sociaal democratie is anno 2021 springlevend. Tijd om voor de PvdA de juiste koers uit te zetten. Wat mij betreft gaat Reshma samen met ons die koers gaat bepalen. Doe je mee?

Yuri Nikerk

Ik stem op Reshma, omdat zij zich richt op de partij waar het over móet gaan: de Partij van de Arbeid. Ze is helder in haar taalgebruik en durft confrontaties aan te gaan zonder daar vervelend in te worden. Reshma straalt wat mij betreft precies uit wat de partij op dit moment nodig heeft: kracht, energie, ervaring en de durf tot leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat zij persoonlijk in staat is om het ledenbestand uit te breiden en het sociale gevoel weer voorop kan zetten. We hebben nu iemand nodig die bergen kan verzetten. #stemreshma

Eylem Koseoglu

Mensen zijn door hun persoonlijke ervaringen hun band met onze partij en de sociaaldemocratie verloren. Dit lossen we niet meer op met enkel een nieuwe verkiezingsstrategie of nog meer plannen opstellen. We hebben een voorzitter nodig die weet wat er speelt in de wijken en zelf uit het veld komt. Het wordt tijd dat we gaan luisteren naar deze mensen. Daarom steun ik Reshma Roopram!

Duygu Yildirim

Reshma is de juiste kandidaat voor het PvdA-voorzitterschap. Een sterke kandidaat die midden in de samenleving staat en goed weet wat er in de wijken gebeurt

Steun jij mij ook?    IK GA AKKOORD MET