4. Wijkenaanpak 🏠

Wijkenaanpak: Een huis. Een inkomen. Een baan. Goed onderwijs. Die bestaanszekerheid, waar het de sociaaldemocratie ooit allemaal om begonnen is, brokkelt steeds verder af. Wij gaan luisteren naar wat nodig is en niet zenden.

In een groeiend aantal wijken en buurten gaat het rap de verkeerde kant op: gebieden waar sprake is van een (uiteenlopende) combinatie en cumulatie van opgaven en problematiek rond opgroeien en onderwijs, werk – armoede – inclusie, veiligheid – ondermijning, wonen en (psychische) gezondheid. Dit nog afgezien van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. De urgentie van een integrale, langjarige maatwerkaanpak per gebied is hoog. En zo’n maatwerkaanpak die begint bij bewoners, ondernemers en professionals in het gebied. Zij weten het best wat in een gebied nodig is en wat werkt. Het is van belang dat wij als PvdA de gesprekken met alle betrokkenen in de wijk op gang brengen zodat wij ideeën en oplossingen voor de wijk gaan ophalen.

Vormgeven aan de hedendaagse sociaaldemocratie gebeurt niet vanachter een telefoon of beeldscherm, maar door de handen uit de mouwen te steken. Het Ombudswerk wordt opnieuw vormgegeven. Ook stimuleren wij lokale afdelingen om zich aan te sluiten bij vrijwilligersorganisaties in de wijk. Zo zijn wij zelf onderdeel van en ook de ogen en oren van de wijk. Het is tijd voor actie.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Wij stimuleren het doen van vrijwilligerswerk in eigen wijk;
  • Het ombudswerk wordt opnieuw vormgegeven;
  • Afdelingen die geen ombudsteam hebben worden actief benaderd;
  • Wij zien erop toe dat activiteiten georganiseerd door de afdelingen ook geëvalueerd worden;
  • We maken ontmoetingsdemocratie mogelijk door het beschikbaar stellen van toolkits en draaiboeken vanuit het partijbureau, zodat niet elke afdeling het wiel zelf hoeft uit te vinden.