7. Verbinding met alle regio’s 🇳🇱

Een sterke en open ledendemocratie verbindt leden vanuit alle regio’s met onze volksvertegenwoordigers en zorgt voor permanente uitwisseling van ideeën en ervaringen. Iedereen kan meedoen in het spel van macht en tegenmacht. De kramp moet uit het debat (het geluid van onze achterban moet te horen zijn in het Europees en Nederlands parlement). Wij creëren allianties en benutten hiervoor de huidige infrastructuur.

Binnen de vereniging zijn alle leden aan elkaar gelijk en moeten zij elkaar kunnen aanspreken. Met afdelingen, gewesten, erkende netwerken, actieve ledenclubs, werkgroepen, campagnevrijwilligers, etc. ontstaat het beeld van een groot aantal bevlogen en actieve leden. Dan zijn er nog leden die bijeenkomsten bezoeken, trainingen volgen, stemmen in het Stemlokaal of op het PvdA congres. Al met al beschikt de PvdA over een bijzonder levendig ledenbestand met een groot aantal actieve leden.

Wij staan naast en blijven in gesprek met onze maatschappelijke partners, onze bondgenoten. Wij creëren allianties om de verbinding met het Europees parlement en Nederlands parlement te versterken. Deze allianties bestaan uit PvdA netwerken, volksvertegenwoordigers uit de regio’s, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen. Maatschappelijke vraagstukken, op korte en lange termijn, worden geagendeerd. In dialoog met elkaar ontstaan oplossingen en ideeën voor de toekomst vanuit het veld.

Zo zijn alle relevante partners gezamenlijk in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de PvdA vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en het Europees parlement. Dit biedt een uitgelezen kans om de verbinding met onze volksvertegenwoordigers te versterken en het ook zodanig te organiseren dat het behapbaar is voor onze volksvertegenwoordigers.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Wij creëren allianties om de verbinding tussen leden en het veld met het Europees parlement en Nederlands parlement te versterken. Deze allianties bestaan uit PvdA netwerken, volksvertegenwoordigers uit de regio’s, maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen. Maatschappelijke vraagstukken, op korte en lange termijn, worden geagendeerd. In dialoog met elkaar ontstaan oplossingen en ideeën voor de toekomst vanuit de allianties;
  • Alles valt of staat met communicatie: een stevige communicatieadviseur met ervaring zal een communicatie- én verenigingsstrategie ontwikkelen ter verbetering van de gehele partijdemocratie, inclusief implementatieplan;
  • Afdelingen moeten voldoende ondersteund worden om ontmoetingsdemocratie mogelijk te maken. Door elkaar te ontmoeten worden leden over en weer gevoed en kunnen zij elkaar inspireren.