6. Senioren betrekken 👵

Onze senioren betrekken wij actief, wij benutten hun opgedane kennis en ervaring. Zij hebben een schat aan kennis en ervaring, die laten wij niet onbenut.

Van het ledenbestand van de PvdA is slechts 15,56%, 40 jaar of jonger. Het is daarom van groot belang jongeren te enthousiasmeren voor onze vereniging. Dat gaat we ook doen. Alleen uitspraken zoals “onze leden zijn te oud” of “onze leden staan met 1 been in het graf” doen niet recht aan de onmisbare kennis en ervaring die zij (in)direct hebben ingezet voor onze vereniging. En nog steeds doen! Onze senioren en de mensen die al jaren lid zijn respecteren en waarderen wij. Wij zullen er alles aan doen om die kennis en ervaring te benutten en de verbinding te leggen met onze jongeren.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Tijdens onze congressen zitten onze senioren niet achter in de zaal, maar vooraan;
  • Wij verbinden onze jonge socialisten met het ouderennetwerk van de PvdA;
  • Onze senioren stellen zichzelf beschikbaar als buddy voor onze nieuwe leden: zo verbinden wij jong en oud met elkaar. We vragen Het Rode Nest, onze onafhankelijke PvdA-vrijwilligersorganisatie, hierin een rol te spelen.