3. Laaggeletterdheid en toegankelijkheid prioriteit 🧑‍🏫

Laaggeletterdheid en toegankelijkheid krijgen prioriteit. Om te beginnen in onze politieke vereniging. Wij hebben immers een voorbeeldfunctie.

Leden die zich op het informele vlak meer mengen, zullen logischerwijs ook meer bijdragen aan interne ideeënvorming. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat degenen die makkelijk uit zijn of haar woorden komen en hun weg weten binnen de vereniging, de koers ervan kunnen bepalen ten koste van leden voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Toekomstige PvdA-politici moeten in de samenleving geworteld zijn.

Dat betekent dat er ook politici nodig zijn met een praktisch geschoolde en/of met een meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond. Door (potentieel) politiek talent actief onder hen te scouten, kunnen de PvdA-politici van de toekomst gevonden worden. Voorkomen moet immers worden dat politici van de PvdA voornamelijk uit de (hogere) middenklasse afkomstig zijn. Ook moet de PvdA voor de rekrutering van vertegenwoordigers niet terugvallen op de zogenaamde parapolitici: individuen die werkzaam waren voor de partij of voor politici van de partij.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Wij evalueren het taalgebruik. Van wollig en formeel naar informeel, begrijpelijk en concreet. Zo maken wij het toegankelijker voor onder andere jongeren;
  • Evalueren beeldgebruik om de communicatie aantrekkelijker te maken zodat het niet alleen aansprekend is, maar juist ook inclusiever;
  • Doel is het hanteren van een taalniveau dat voor een brede groep begrijpelijk is (zoals taalniveau B2);
  • Het actief scouten van praktisch geschoolde en/of met een meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond.