5. Intensievere samenwerking 🤝

Er komt een intensievere samenwerking tussen de volksvertegenwoordigers op nationaal en Europees niveau. We maken concrete afspraken en evalueren halfjaarlijks om erop toe te zien dat het daadwerkelijk gebeurt.

De PvdA heeft vertegenwoordigers en bestuurders op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Zij vormen het gezicht van de partij naar de buitenwereld. Tijdens de Europese verkiezingen In 2019 hebben wij, met onze Frans Timmermans voorop, 19 procent van de stemmen gewonnen. Zes van de in totaal 29 Nederlandse zetels in het Europees Parlement behoren tot de PvdA. Inmiddels is meer dan de helft van onze nieuwe wetten het gevolg van Europees beleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wetten over criminaliteit, milieu, marktwerking, onderwijs en vervoer. Deze wetten hebben gevolgen voor alle Nederlanders. Het is dus van groot belang dat er een intensieve samenwerking komt tussen de fracties op Europees en landelijk niveau. Ook in de Tweede Kamer hebben wij het vertrouwen gekregen van meer dan 600.000 kiezers en hebben dus 9 zetels in het Nederlands Parlement met Lilianne Ploumen als onze politieke leider. Wanneer wij deze krachten bundelen, zijn wij nog veel sterker.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Er worden structurele afspraken gemaakt om de inhoudelijke agenda’s van de volksvertegenwoordigers op Europees en landelijk niveau af te stemmen. Samen optrekken is krachtiger;
  • Bovenstaande evalueren wij halfjaarlijks om dit continue te verbeteren.