2. Geen fusie met GroenLinks ❎

De komende vier jaar zetten wij de intensieve samenwerking met linkse partijen voort, maar er is geen sprake van een fusie met GroenLinks.

Wat gaan wij hiervoor doen:

De urgente vraag naar linkse politiek zal de komende tijd toenemen. Na corona zal steeds duidelijker worden dat de sociaaleconomische ongelijkheid is gegroeid en zal blijven groeien. Daarom zal het linkse geluid luider moeten klinken.

GroenLinks is een belangrijke bondgenoot voor de PvdA. We hebben de afgelopen jaren op landelijk, regionaal en lokaal niveau goed en prettig samengewerkt. En nog steeds. In het Nederlands parlement wordt gezamenlijk initiatief genomen tot wetgeving, bijvoorbeeld bij de klimaatwet. Bij de meeste voorstellen trekken we samen op. Het is van belang dat alle linkse partijen zich gaan herpakken zodat het linkse blok weer zal groeien.

Extra toelichting naar aanleiding van vragen:

Ik ben groot voorstander van brede linkse samenwerking.
Samenwerken is alleen wat anders dan fuseren. Waarom zouden wij nu gaan navelstaren op een fusie terwijl we politieke strijd moeten leveren? We moeten resultaten boeken en herkenbaar zijn. Het gaat toch niet om de vorm maar om de inhoud?

GroenLinks en de PvdA delen veel idealen maar zijn niet hetzelfde. De achterban verschilt en dat betekent dat je soms op een andere manier politiek bedrijft. GroenLinks heeft bijvoorbeeld nog nooit in een regering gezeten. De PvdA is een sociaaldemocratische partij en GroenLinks is een ecologisch progressieve partij. Wat gaan de idealen van een fusiepartij worden?

Wij hebben het vertrouwen gekregen van onze kiezers voor het uitvoeren van ons verkiezingsprogramma met onze mensen. Wij zijn niet als gefuseerde partij de verkiezingen in gegaan maar als PvdA.
Er zitten ook praktische bezwaren aan een fusie. Er zijn gemeenten waar PvdA en GroenLinks een gecombineerde lijst hebben maar er zijn ook gemeenten waar we tegenover elkaar staan. Waarom zou je die afdelingen gaan dwingen om samen te werken?

De PvdA heeft de grootste Nederlandse fractie in het Europese parlement en is onderdeel van de grote Europese sociaaldemocratische fractie. In Europa gaan de Groenen echt niet fuseren met de sociaaldemocraten. Bij welke Europese fractie sluit je je dan aan? Je verzwakt onze positie in Europa.

Je wint met een herkenbaar verhaal. Kijk naar de verkiezingen in Duitsland. De partijgenoten van de SPD waren jarenlang in de peilingen kleiner dan de CDU en de Groenen. De SPD en de Groenen waren samen kleiner dan het CDU! Maar nu gaat toch de SPD de verkiezingen winnen omdat ze het vertrouwen van de kiezer hebben.
Je kunt geen fusies van bovenaf opleggen. Dan raak je juist leden en kiezers kwijt. Als Partijvoorzitter kun je uiteraard invloed uitoefenen, maar het laatste woord is aan onze leden. Ik zal als voorzitter zorgen dat de leden – voor- en tegenstanders van fusies- met elkaar samenwerken aan een sterke linkse beweging.