1. Debatten en dialoogsessies 🗣️

We gaan in het land, in de regio’s debatavonden en open dialoogsessies organiseren met (niet)leden, (maatschappelijke) organisaties en ervaringsdeskundigen om heldere antwoorden te vormen op het gebied van de toekomst van onze publieke voorzieningen, sociaal culturele vraagstukken, en de klimaatopgave/ energietransitie. Dit in samenhang met de hiervoor ingestelde commissies. Nadat de 3 resoluties zijn vastgesteld door de leden zal de volksvertegenwoordiging in Europa, landelijk, regionaal en lokaal hiermee aan de slag gaan. Doel: binnen een jaar gerealiseerd.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Installeren 3 commissies: publieke voorzieningen, sociaal culturele vraagstukken en klimaatopgave/energietransitie;
  • Online en fysieke dialoogsessies in het land, 4 per thema;
  • Vaststelling najaarscongres;
  • Monitoring implementatie;
  • Jaarlijkse evaluatie en terugkoppeling aan leden via het congres.