8. 10.000 nieuwe leden 💯

Wij maken onze vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden. We koesteren onze nieuwe en jonge leden en investeren volop in hen. Doel: 10.000 nieuwe leden erbij in 4 jaar.

Bij evenementen die plaatsvinden als onderdeel van informele ontmoetingsdemocratie, zijn aankleding en locatie van belang. Een aansprekende locatie met een prikkelende spreker en interactie tussen leden, met mogelijk een borrel en muziek achteraf. Om ook écht een inclusieve partij te zijn is bewustwording van houding en gedrag belangrijk, van individueel lid tot partijtop. Hiervoor moet een (nieuwe) projectgroep ingesteld worden die met dit onderwerp aan de slag gaat.

De PvdA moet ook zorg dragen voor een warme welkomstcultuur. Het is van belang dat nieuwe en jonge leden zich direct onderdeel voelen van de vereniging en direct goed geïnformeerd worden over de partij

Aan het begin is het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt over hoe de partij in elkaar steekt en werkt. Alle nieuwe leden moeten een welkomstbelletje ontvangen, er moet gevraagd worden naar hun interesses. En ze moeten terug kunnen vallen op een vertrouwenspersoon als blijkt dat op een eerste bijeenkomst er een vaste groep is waar nieuwe en jonge leden moeilijk tussenkomen. Wellicht is de cultuur dus niet zo inclusief als gedacht wordt. Daarnaast is de kans groot dat niet alleen jonge en nieuwe leden tegen deze niet-inclusieve cultuur aanlopen, maar ook andere leden die tot een minderheidsgroep behoren binnen de PvdA. De vereniging moet niet alleen interessant zijn voor hoogopgeleide jongeren in studentensteden, maar ook voor praktisch opgeleide jongeren. En naast jongeren uit de Randstad, ook voor jongeren uit andere regio’s.

Wanneer wel gebruik wordt gemaakt van de denkkracht en ideeën van al de leden, dan staat daartegenover een inclusieve cultuur waar leden zich welkom voelen om mee te doen. Dit moet dan écht onderdeel worden van de partij. Want zeggen dat de deur openstaat voor anderen, betekent niet direct dat dit ook zo door hen wordt ervaren.

Voor leden is het niet altijd helemaal duidelijk wat lidmaatschap van de partij inhoudt, en ook niet dat een lid stemrecht heeft binnen de partij. Ook zijn veel leden niet bekend met wat een lidmaatschap hen op het gebied van training en coaching te bieden heeft. Hierover moet duidelijker gecommuniceerd worden via kanalen waarop jongeren ook daadwerkelijk te vinden zijn.

Wat gaan wij hiervoor doen:

  • Jongeren die bereid zijn om zelf bijeenkomsten te organiseren ondersteunen wij hier actief in;
  • We zien er op toe dat middelen voor activiteiten beter en vooral meer benut worden;
  • Er komt een projectgroep cultuur, diversiteit en inclusiviteit;
  • Het welkomstbelletje krijgt prioriteit;
  • Het welkomstpakket wordt aangevuld met informatie over, wat het lidmaatschap betekent, hoe de partij en de vereniging werken, welke mogelijkheden er zijn voor leden en waar vragen gesteld kunnen worden;
  • We zetten instructiefilmpjes in die makkelijk te vinden zijn;
  • Alle kandidaten op onze lijsten zijn waardevol en barsten van talent. Word je niet gekozen, dan blijven wij in jou investeren. Lokale scoutingscommissies houden mensen aangehaakt.