Blog: PvdA Ledenraad

Afgelopen weekend vond de politieke ledenraad van de PvdA plaats in Theater Figi in Zeist. Wat een geweldige energie om samen als rode familie weer na lange tijd bij elkaar te komen. Over één ding zijn onze leden het volgens mij gloeiend eens. Onze Lilliane Ploumen is strijdbaar om onze idealen voor een sociaal en eerlijker Nederland te verwezenlijken.  Belangrijk gegeven is dat zij klip en klaar heeft duidelijk gemaakt dat dit niet betekent dat PvdA en GroenLinks ook zullen fuseren. “Ik vraag geen mandaat voor een fusie,” benadrukt zij. “Daar ga ik ook niet over.” Ook blijven beide fracties in de Tweede Kamer apart opereren. Een belangrijk gegeven is dat 93 procent van de PvdA-leden voor een intensieve samenwerking met GroenLinks is. Een motie van de Jonge Socialisten om de fracties in de Tweede Kamer helemaal samen te voegen, haalde het niet. Wel is het de wens van de leden dat de Kamerfracties hier zelf onderzoek naar gaan doen en uiteindelijk met een voorstel komen. Tijdens de ledenbijeenkomst van GroenLinks was het overigens niet mogelijk voor leden om zich formeel uit te spreken over verregaande samenwerking.

Het was inspirerend om onze leden aan het woord te zien. Soms nerveus, gehaast, enthousiast, maar bovenal heel betrokken. Wat de inbreng ook is, welke standpunt er ook wordt ingenomen. Wij zijn een ideeënpartij en juist in gesprek met elkaar komen wij vooruit.

Yuri Nikerk maakte indruk: “Ik ben juist van GroenLinks naar PvdA gegaan: ,,Iedereen heeft het er maar over dat we maar negen zetels hebben, maar we zijn nog steeds de vijfde partij van het land. We zijn heel anders dan GroenLinks. En ik kan het weten.’’

Motie Maarten Wiedemeijer:

Veel leden zijn zeer kritisch als het gaat om een eventuele kabinetsdeelname, omdat het zou betekenen dat er een nieuwe samenwerking komt met de VVD onder leiding van Mark Rutte. Zo ook Maarten Wiedemeijer. “Onze politiek leider Lodewijk Asscher trok zijn conclusie in de nasleep van de toeslagenaffaire, terwijl de hoofdverantwoordelijke op het pluche bleef plakken.” Wat zegt het als we nu in zee gaan met Mark Rutte tegen wie we een motie van wantrouwen steunden?’ Hij diende daarom een motie in om te verhinderen dat de PvdA nog eens in zee gaat met Rutte. Toch werd door een meerderheid van de leden besloten niet te stemmen over deze motie. Dit zou in strijd zijn met de partijregels. Die schrijven voor dat de leden achteraf oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat.

Lilianne Ploumen hield nog voordat de moties in stemming werden gebracht een vlammend betoog om niet voor de formatiegesprekken te gaan liggen. Het gevolg zou zijn dat de rechtse partijen “hun gang kunnen gaan”, waarschuwde zij. “Dan wordt de champagne ontkurkt in de boardrooms en blijven gewone mensen weer met lege handen achter.”

Het niet in stemming brengen van deze motie viel niet in goede aarde bij een aantal leden. Bas Torenvliet sprak hier duidelijk zijn ongenoegen over uit. Ik ben van mening dat wij kritisch moeten evalueren. Leden doen hun best om moties op te stellen, in te dienen en ook steun van andere leden te krijgen. Daar gaat behoorlijk veel tijd inzitten. Voor onze ledendemocratie is het van groot belang om hier extra oog voor te hebben.  Lilianne Ploumen heeft toegezegd om via ledengesprekken onze leden goed mee te nemen in het proces van de formatie. Het zou goed zijn om juist de indieners van de motie actief te betrekken bij deze ledengespreken.

Formatie:

Voor wat betreft de formatie heeft Lilliane Ploumen groen licht gekregen om aan de formatie mee te doen. Samen met GroenLinks wordt ingezet op een hoger minimumloon, een eerlijkere woningmarkt en een voortvarender aanpak van klimaatverandering. Daar moeten afspraken over gemaakt worden, zo niet  dan gaan we oppositie voeren’. Onze Henk Nijboer was daar ook duidelijk in: “Als in een coalitie akkoord niets staat over: verhoging minimumloon, meer woningen, armoedebestrijding, hulp voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire en gelijke kansen in het onderwijs. Dan heeft de Partij van de Arbeid in een nieuw kabinet niets te zoeken.”

Haar inzet is duidelijk: opnieuw vier jaar lang geen idealen verwezenlijken is geen optie. “Laten we rechts zijn gang gaan of proberen we dingen voor elkaar te krijgen voor de mensen die op ons stemden?’’  De belofte om niet zonder een andere linkse partij te regeren houdt Lilianne Ploumen stevig aan vast: “De PvdA stapt niet in een regering zonder GroenLinks.’’ Via ledengesprekken wordt men op de hoogte gehouden en het eindresultaat van de onderhandelingen wordt voorgelegd aan het congres.

Een interessante vraag is: Wat als deze idealen binnen gehaald kunnen worden zonder GroenLinks, kiezen wij er dan voor om vier jaar lang geen van onze idealen te verwezenlijken, omdat wij een belofte hebben gemaakt? Belofte maakt immers schuld.

Ledendemocratie:

Feit is dat zeker 4000 leden hebben meegedaan aan deze politieke ledenraad. Toch bleef het lastig voor mensen thuis om de ledenraadpleging goed te volgen. Het liefst hebben wij een bomvolle congreszaal waar iedereen aanwezig kan zijn. Vanwege corona is dit een lastig gegeven. Tegelijkertijd is toegankelijkheid een belangrijke voorwaarde voor een optimale ledendemocratie.

Leden die zich op het informele vlak meer mengen, zullen logischerwijs ook meer bijdragen aan interne ideeënvorming. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat degenen die makkelijk uit zijn of haar woorden komen en hun weg weten binnen de vereniging, de koers ervan kunnen bepalen. Dit gaat ten koste van leden voor wie dat minder vanzelfsprekend is en leden die minder goed op de hoogte zijn van de procedures. Kennis daarvan is macht. De wijze waarop de motie van Maarten Wiedemeijer van tafel is geveegd is hierbij bij uitstek een goed voorbeeld. Ik roep het bestuur dan ook op om het congres zodanig te organiseren dat er naast de hoofdlocatie, 4 locaties verspreid in het land worden opgetuigd zodat mensen fysiek bij elkaar kunnen komen om mee te doen aan onze ledendemocratie. Vanuit huis is de juiste hulp en ondersteuning om mee te kunnen doen nu eenmaal lastiger en bovendien is het voor leden ook belangrijk om elkaar te ontmoeten en te netwerken. We inspireren elkaar.

Tot slot:

Zoals onze Lilliane Ploumen ook aangaf tijdens de ledenraad: ,,Wij zijn de Partij van de Arbeid en dat blijven we.’’ Meer dan 600.000 kiezers hebben in maart dit jaar in dat stemhokje het vertrouwen aan de PvdA gegeven. We hebben geen zetels verloren ondanks de lijstrekkerswissel. Wij hebben een vaste achterban, iets wat niet vanzelfsprekend is. Kijk maar naar partijen zoals D66 en GroenLinks. Ik ben ervan overtuigd dat juist wij als PvdA weer kunnen bouwen aan, die mooie op waarden gedreven ideologische partij. Door te werken aan een herkenbare boodschap, door de verbinding met onze lokale afdelingen te versterken en door beter te luisteren naar de zorgen en verwachtingen van onze kiezers. We kunnen over allerlei vormen van samenwerkingen spreken, maar uiteindelijk is het aan de kiezers om te bepalen of zij voldoenden vertrouwen hebben in de PvdA om dat ene hokje rood te kleuren.

Reshma Roopram