Mijn verhaal: wat mij drijft

Mijn naam is Reshma, ik ben al ruim 13 jaar actief in de lokale politiek en ben nu wethouder zorg, jeugd welzijn en volksgezondheid in mijn prachtige gemeente Barendrecht.

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Zij zijn mijn rode draad in het leven en daarom, juist voor hen, zet ik mij iedere dag met hart en ziel in voor onze samenleving. Tot nu toe in Barendrecht en vandaag doe ik de stap naar voren voor het partijvoorzitterschap van de PvdA.

Ik zal u vertellen waarom.

Al heel mijn leven hebben mensen mij geprobeerd in een hokje te stoppen. Dit maakte ik mee in mijn jonge jaren en nog steeds. Ook nu in onze samenleving, in de politiek en in de media moet je in het juist hokje passen willen ze je zien en horen. En als je niet in het juiste frame past kan het je baan of zelfs een vriendschap kosten. We durven nauwelijks onszelf te zijn, omdat de angst regeert. In welke hokje word ik nu weer gestopt? Maar hokjes denken en zondebokken zoeken en aanwijzen, heeft de samenleving nooit vooruit geholpen. Het leidt ons af van essentiële vraagstukken, die direct voelbaar zijn in de samenleving. Daar leven vragen zoals:

“Waarom word ik wanneer ik solliciteer gediscrimineerd vanwege mijn naam?”

“Waarom moet ik jarenlang op een wachtlijst voor een woning staan terwijl een statushouder voorrang op een woning krijgt?”

Kunnen we naar deze vragen luisteren zonder de boodschapper met de grond gelijk te maken of te doen alsof het een niet bestaand probleem is? Zolang wij alleen elkaar bekritiseren en niet luisteren naar het onderliggende verhaal achter de boodschap komen we nooit vooruit. Dat terwijl er zoveel onrecht gaande is.

Als wethouder zie ik hoe jongeren worstelen met hun studie/ stage, hoe ouderen ernstig vereenzamen en families ontwricht zijn door schulden en armoedeproblematiek. Mensen maken misbruik van de zorgen van mensen en proberen er een eigen draai aan te geven.

Er is aandacht voor de schreeuwers in de politiek en op tv maar de echte problemen zien en bespreken wij niet. Mensen voelen zich in de steek gelaten; ze zijn boos, teleurgesteld juist in ons. En terecht. Wij zijn er altijd voor hen geweest; daarom stemden mensen massaal op de PvdA. We waren van en voor hen. Dat is nu niet meer,

Dat gevoel is weg. Maar ik weet dat die vlam van de sociaal democratie nog brandt, we moeten die weer aanwakkeren. Want als wij nu niet het tij keren, dan groeien mijn kinderen en hun leeftijdsgenootjes uiteindelijk op in een samenleving wat in handen is van populistische partijen, die vooral met zichzelf bezig zijn.

Als sociaal democraten zijn WIJ in staat om alle Nederlanders aan elkaar te verbinden. Dat kunnen wij! Onze boodschap een goed  vangnet, liefdevolle zorg, een dak boven je hoofd, eerlijk werk & inkomen en gelijke kansen is wat een ieder wil voor zichzelf en eigen kinderen. Onze vereniging is daarmee het belangrijke vehikel om dit te bereiken. Die moet krachtig, solide en koersbepalend zijn!

Als ik uw partijvoorzitter mag worden dan is dat waar ik mij de komende vier jaar op wil gaan richten. Samen sterker vooruit!  

Reshma Roopram
Kandidaat partijvoorzitter PvdA