Belangrijke data

Planning voorzittersverkiezingen:

  • Maandag 6 september – woensdag 29 september: Debatten in het land met kandidaat-voorzitters.
  • Woensdag 15 september – donderdag 30 september 12.00 uur: Ledenraadpleging voorzitter PvdA.
  • Vrijdag 1 oktober: bekendmaking uitslag voorzittersverkiezing.
  • Zaterdag 2 oktober: Politieke ledenraad/congres, benoeming nieuwe voorzitter.